contradiccions

Slawek Gruca - 38

He vist el guitarrista afinar
les cordes de la seua guitarra
i el soldador afinar la flama del seu bufador
i amb els dos m’he assegut a taula

he vist xiquets que han sigut pena
i xiquets que han sigut rialla
i xiquets que mai seran hòmens
i amb tots he jugat a ser xiquet.

he vist poetes
escoltar escriptors
i he vist intel•lectuals
escoltar savis

però no he vist
a qui instal•la
l’aire condicionat
assistir a una conferència
de l’intel•lectual

ni a l’obrer
comentar
l’últim llibre
de l’escriptor

ni a la planxadora
assaborir
els versos
del poeta

quin món és este
en què uns instal.len
equips de fred
que mai no han de gaudir

unes altres planxen teles
de les quals mai
gaudiran de la seua caiguda
i textura

i uns altres fan cases
que ni vivint tres vides
podrien comprar?

Autor: Vicent Camps

Ilustración de Slawek Gruca

(TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL AUTOR)

CONTRADICCIONES

He visto al guitarrista afilar
las cuerdas de su guitarra
y al soldador afilar la llama de su soplete
y con los dos me he sentado a la mesa

he visto niños que han sido pena
y niños que han sido risa
y niños que nunca serán hombres
y con todos he jugado a ser niño

he visto poetas
escuchar a escritores
y he visto intelectuales
escuchar a sabios

mas no he visto
a quien instala
el aire acondicionado
asistir a una conferencia
del intelectual

ni al albañil
comentar
el último libro
del escritor

ni a la planchadora
degustar
los versos
del poeta

¿Qué mundo es éste
en el que unos montan
equipos de frío
que nunca han de disfrutar

otras planchan telas
de las que no
gozarán su caída
y textura

y otros hacen casas
que ni viviendo tres vidas
podrían comprar?

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: